Vpis v Dijaški dom Vič za leto 2024/2025

V Dijaški dom Vič sprejemamo dijake vseh ljubljanskih srednjih šol, ki prihajajo iz drugih krajev Slovenije. Prednost pri sprejemu imajo dijaki, ki so bili v domu že preteklo šolsko leto in so upoštevali Pravila življenja in dela v domu ter novinci – dijaki 1. letnikov srednjih šol. Dijaki se pred vstopom seznanijo s Pravili življenja in dela, ki jih morajo med bivanjem v domu upoštevati. 

  • Pedagoška in varnostna služba je v domu organizirana 24 ur dnevno.
  • Pedagoški delavci doma so razporejeni na delo od 6.00 ure do 22.30 ure.
  • Nočni varnostnik dijakov je razporejen na delo od 22.00 ure do 6.00 ure.
  • Receptorji so razporejeni na delo od 6.00 ure do  24 ure.

 

V skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov dom varuje osebne podatke dijakov in njihovih staršev, za delo svetovalne službe pa pridobi soglasje staršev.

POMEMBNI DATUMI:

16. 2. in 17. 2. 2024:informativni dnevi v dijaških domovih.

Do 2. 4. 2024: prijavljanje kandidatov za vpis v dijaški dom.

8. 4. 2024 – javna objava številčnega stanja prijav (Internet)

Do 3. 7. 2024: morebitni prenos prijav kandidatov za vpis v dijaški dom in prva prijava za kandidate, ki bi zaradi vpisa na drugo šolo v 2. krogu v srednji šoli želeli bivati v dijaškem domu in se predhodno še niso prijavili v noben dijaški dom ter prva prijava za kandidate, ki so se zadnje šolsko leto izobraževali v tujini.

4. 7. 2023: javna objava številčnega stanja prijav (Internet)

Med 3. in 7. 7. 2023: Sprejem sklepov svetov dijaških domov o morebitnih omejitvah vpisa ali predlogov sprememb obsega razpisanih mest in obveščanje MVI o sprejetih omejitvah ali spremembah razpisanih mest; Obveščanje prijavljenih kandidatov o omejitvah vpisa in vabila k vpis.

8. 7. 2024 – Javna objava omejitev vpisa (Internet)

Med 4. 7. in 10. 7. 2024 – VPIS in prinašanje dokumentov učencev in dijakov v dijaške domove brez omejitve vpisa

Med 4. 7. in 12. 7. 2024 – izvedba izbirnega postopka, obveščanje kandidatov o sprejemu, vpis in prinašanje dokumentov sprejetih kandidatov; prenos prijav; vpis in prinašanje dokumentov neizbranih kandidatov v dijaškem domu z omejitvijo vpisa v dijaške domove, ki imajo še prosta mesta

Med 15. 7. in 30. 8. 2024 – prenos prijav, vpis in prinašanje dokumentov kandidatov, ki se niso prijavili za vpis v dijaški dom v predpisanem roku in v dijaške domove, ki imajo še prosta mesta.

Več informacij o postopku vpisa v dijaške domove ter razpis za vpis najdete na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Vsem sprejetim dijakom in dijakinjam bomo poslali vabilo na vpis v Dijaški dom Vič. Datume bomo objavili naknadno.

Opomnik: s seboj prinesite vse zahtevane dokumente in izpolnjene obrazce ter fotografijo dijaka oz. dijakinje v velikosti 3,5 x 4,5 cm. Ne pozabiti poslati potrditve vašega prihoda svetovalni delavki doma!

 
Prinesete lahko tudi izpolnjeno VLOGO ZA SUBVENCIONIRANO BIVANJE V DIJAŠKEM DOMU, ki je namenjena staršem, ki imajo v dijaškem domu hkrati vključenega več kot enega otroka in želijo uveljavljati subvencijo plačila bivanja v dijaškem domu.

Se vidimo!

Urnik svetovalne službe si lahko ogledate tukaj.

Na tej spletni strani si lahko ogledate nov rokovnik za vpis, ki vsebuje aktualne informacije glede vpisa v dijaške domove v Sloveniji.