IZJAVA O DOSTOPNOSTI SPLETIŠČA

Dijaški dom Vič se zavezuje, da bo omogočal dostopnost osrednjega spletišča in pridruženih spletišč v skladu z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij vsem uporabnikom.

Izjava o dostopnosti
Ta izjava o dostopnosti se nanaša na spletišče http://dd-vic.si/. Za zagotavljanje zahtev glede dostopnosti so bile sistemsko zagotovljene nekatere prilagoditve, kot so:
• povečanje pisave,
• pomanjšanje pisave,
• prikaz vsebin za uporabnike podpornih tehnologij (na primer: bralnike zaslona),
• navigacija s tipkovnico (prilagoditev za uporabnike, ki ne morejo uporabljati miške),
• ustrezni barvni kontrasti (med besedilom in ozadjem),
• predvidljivo delovanje spletišča
• odzivno oblikovanje (postavitev vsebine se prilagaja ločljivosti zaslona)

Stopnja skladnosti
Spletišče http://dd-vic.si/je delno skladno z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij zaradi spodaj navedenih izjem.

Nedostopna vsebina
Dostopnost spletišča http://dd-vic.si/ nenehno spremljamo in sproti izboljšujemo posamezne elemente dostopnosti. Kljub temu nekatere objavljene vsebine ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti, kot jih določa Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij.
Primeri takih vsebin so:
• skenirani dokumenti v PDF obliki zapisa,
• grafični elementi v obliki slik z napisi,
• videoposnetki,
• različne kompleksne tabele s podatki.

Priprava izjave o dostopnosti
Izjava je bila pripravljena 21. 4. 2023 na podlagi samoocene.

Povratne in kontaktne informacije
Zaradi zelo pogostih posodobitev vsebin lahko obiskovalci pri brskanju po spletišču http://dd-vic.si/ kljub prizadevanjem, da bi bile vse spletne strani čim bolj dostopne in uporabnikom prijazne, občasno naletijo na težave z dostopnostjo.
Obvestilo o morebitnih primerih neskladnosti objav z določili Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij in zahteve po posredovanju informacij v dostopni obliki lahko pošljete po navadni ali elektronski pošti na naslov:

Dijaški dom Vič
Gerbičeva ulica 53
1000 Ljubljana
e-pošta: ddv.info@guest.arnes.si

Odgovor boste prejeli v roku osmih (8) dni od prejema obvestila oziroma prošnje. Če v tem roku ne bomo mogli podati ustreznega odgovora, vam bomo sporočili, kdaj bo odgovor podan in razloge za zakasnitev odgovora.

Izvršilni postopek
V primeru, da ugotovite odstopanja od določil Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, lahko podate prijavo inšpektorjem za informacijsko družbo po navadni ali elektronski pošti na naslov:

Inšpektorat RS za informacijsko družbo
Ministrstvo za digitalno preobrazbo
Davčna ulica 1
1000 Ljubljana
e-pošta: gp.irsid@gov.si

Powered By EmbedPress