V Dijaški dom Vič sprejemamo dijake vseh ljubljanskih srednjih šol, ki prihajajo iz drugih krajev Slovenije. Prednost pri sprejemu imajo dijaki, ki so bili v domu že preteklo šolsko leto in so upoštevali Pravila življenja in dela v domu, in novinci – dijaki 1. letnikov srednjih šol. Dijaki se pred vstopom seznanijo s Pravili življenja in dela, ki jih morajo med bivanjem v domu upoštevati.
 

  • Pedagoška in varnostna služba je v domu organizirana 24 ur dnevno.
  • Pedagoški delavci doma so razporejeni na delo od 6.00 ure do 22.30 ure.
  • Nočni varnostnik dijakov je razporejen na delo od 22.00 ure do 6.00 ure.
  • Receptorji so razporejeni na delo od 6.00 ure do  24 ure.


V skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov dom varuje osebne podatke dijakov in njihovih staršev, za delo svetovalne službe pa pridobi soglasje staršev.

V šolskem letu 2020/2021 imamo še nekaj prostih mest za dijake. Vpis lahko uredite pri svetovalni delavki v času uradnih ur(link) ali pa nam pišete na elektronski naslov
tina.rezar1@guest.arnes.si. V primeru dodatnih vprašanj smo vam na voljo na tel. številki 01 47 901 18.

Prijavo opravimo tako, da prijavnico sami izpolnite, jo skenirate(lahko tudi slikate s telefonom) in jo pošljete na elektronski naslov: tina.rezar1@guest.arnes.si. 

Po prejemu prijavnice vas bomo pisno obvestili o nadaljnjem postopku sprejema v dom.

Urnik svetovalne službe si lahko ogledate tukaj.