Do izteka roka za oddajo prve prijave v dijaški dom za šolsko leto 2023/2024 je še

Več informacij je na voljo tukaj!

V Dijaški dom Vič sprejemamo dijake vseh ljubljanskih srednjih šol, ki prihajajo iz drugih krajev Slovenije. Prednost pri sprejemu imajo dijaki, ki so bili v domu že preteklo šolsko leto in so upoštevali Pravila življenja in dela v domu, in novinci – dijaki 1. letnikov srednjih šol. Dijaki se pred vstopom seznanijo s Pravili življenja in dela, ki jih morajo med bivanjem v domu upoštevati. 

  • Pedagoška in varnostna služba je v domu organizirana 24 ur dnevno.
  • Pedagoški delavci doma so razporejeni na delo od 6.00 ure do 22.30 ure.
  • Nočni varnostnik dijakov je razporejen na delo od 22.00 ure do 6.00 ure.
  • Receptorji so razporejeni na delo od 6.00 ure do 24.00 ure.

V skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov dom varuje osebne podatke dijakov in njihovih staršev, za delo svetovalne službe pa pridobi soglasje staršev.