Pogosto zastavljena vprašanja dijakov_inj in staršev

Kaj naj dijak_inja prinese s seboj v dijaški dom?

  • Oblačila, obutev, obešalnike.
  • Šolske zvezke, učbenike in pripomočke (pisala, kalkulator, lepilo, škarje ipd.).
  • Brisače, pripomočke za osebno higieno (zobna ščetka, zobna krema, robci, krtača ali glavnik ipd.), pižamo.
  • Sobne copate.
  • Skodelico, kozarec, steklenico za vodo.
  • Osebni dokument.
  • Zdravstveno izkaznico.
  • Zdravila, ki jih potrebuje (morebitno redno terapijo in morebitna protibolečinska sredstva – Lekadol, Aspirin, Nalgesin ipd.) – V DD Vič dijakom zdravil ne smemo izdajati. O zdravilih in ostalih posebnih potrebah obvezno obvestite matičnega vzgojitelja.
  • Ključe sobe in omaric ter čip (črni identifikacijski čip). – Dijak_inja jih prejme na dan vstopa oz. pričetka bivanja v DD Vič, podpiše »Zapisnik o zadolžitvi inventarja«, vrne pa ob koncu šolskega leta oz. ob izselitvi iz doma.

Na seznamu ni posteljnine. Jo dobijo v DD Vič?

Da, posteljnino dijaki_nje dobijo v DD Vič. Menjava posteljnine poteka ob sredah, od 7.00 do 7.30 ure v traktu 2C (za drugo nadstropje) in 3C (v tretjem nadstropju). Praviloma jo menjajo na 14 dni. V kolikor zaradi objektivnih razlogov potrebujejo pogostejšo menjavo, se oglasijo pri matičnem vzgojitelju ali pri čistilki 2. nadstropja ali 3. nadstropja. Dijak_inja se lahko odloči, da bo uporabljal_a lastno posteljnino. Lastno posteljnino pere doma.

Kaj pričakujemo od dijaka_inje?

Pričakuje se, da dijak_inja redno obiskuje pouk, izpolnjuje šolske obveznosti in sodeluje pri vzgojno-izobraževalnem delu doma. Dolžan_na je skrbeti za urejenost in čistočo doma in okolice, kamor spada red in higiena v sobi, v sanitarijah, jedilnici in v drugih skupnih prostorih doma in njegove okolice. Dijak_inja mora skrbeti za svoje zdravje in oblikovati zdrav življenjski slog, ter hkrati ne ogrožati zdravja drugih. Od dijakov_inj se pričakujejo ustrezni medsebojni odnosi, strpnost do drugače mislečih, upoštevanje različnosti ter kulturno in prijazno vedenje. Pričakuje se, da dijaki_nje s svojim vedenjem prispevajo k ugledu dijaškega doma. Prepovedano je prinašanje, uživanje in ponujanje alkohola in psihoaktivnih substanc (drog), kajenje ter vsakršna oblika verbalnega, fizičnega, psihičnega, spletnega ali spolnega nasilja.

Kako poteka sobivanje v dijaškem domu?

Soba mora biti urejena in čista, higieno in red vzdržujejo dijaki_nje sami. Obveznosti čiščenja in pospravljanja so enakomerno porazdeljene med oba_e dijaka_inji v sobi. Pred odhodom na jesenske, novoletne, zimske in majske počitnice morajo dijaki_nje generalno počistiti sobe ter shraniti in zakleniti morebitne osebne predmete, ki jih pušča v domu, v omare. Izvede se higienski pregled traktov, ki ga vodi higienska komisija pod mentorstvom vzgojiteljice ga. Adele Ješovnik. V primeru soočanja z izzivi s higieno se sobe generalno čistijo vsak teden ali mesec pod skrbnim vodstvom matičnega vzgojitelja. Obvezna je uporaba sobnih copat ali natikačev (namenska obutev za notranje prostore, ki se jo zunaj ne uporablja). Vstop v sobo je dovoljen samo dijakom_injam, ki v njej živijo, drugim samo ob soglasju matičnega vzgojitelja in stanovalca_ke in v njihovi navzočnosti. V času učnih ur in od 22.00 do 6.00 je v dijaškem domu tišina, glasbeni predvajalniki so naravnani na sobno jakost ali se uporabljajo s slušalkami, aktivnosti in pogovarjanje na hodniku mora biti ustrezne glasnosti, da ne moti ostalih prebivalcev_lk trakta.

Kako poteka prehranjevanje v domu?

DD Vič ponuja 3 obroke na dan: zajtrk, kosilo in večerjo. Urnik delitve obrokov dijaki_nje najdejo objavljen na oglasni deski v traktih. Ob njem je objavljen tudi mesečni jedilnik. Le ta je dosegljiv tudi na spletni strani doma. Ponujamo možnost mesne in vegetarijanske prehrane, dietna prehrana pa je omogočena z zdravniškim potrdilom (npr. alergije ali intolerance ipd.)

Praviloma prigrizkov ne hranijo v sobah. Tedensko so v traktih (praviloma v čajnici) na voljo tudi sklede s sadjem, ki je namenjen dijakom_injam. Uporaba električnih grelnih, kuhalnih in hladilnih aparatov v sobah ni dovoljena. Dijaki_nje lahko uporabljajo čajno kuhinjo – na traktih je na voljo kuhalnik vode (za pripravo instant napitkov, čaja ipd.) V primeru uporabe prehranskih dopolnil, je dolžnost dijaka_inje, da skrbi za red, čistočo in skrbno ravnanje s prehrano.

Dijaki_nje imajo možnost suhega obroka, v kolikor v času delitve obroka niso prisotni v DD, vendar morajo o tem predhodno (dva dni prej) obvestiti matičnega vzgojitelja. Prehrano je možno v celoti (zajtrk, kosilo in večerja) odjaviti v primeru objektivnih razlogov, posameznih obrokov praviloma ne odjavljamo (npr. dijak_inja zboli in ostane doma, gre na šolsko ekskurzijo, se udeleži večdnevnega tekmovanja ipd.), odjave in prijave obrokov sprejemamo do 18.00 ure predhodnega dne.

Kako poteka učenje v domu?

Ure za učenje so v DD Vič organizirane od 8.00 do 10.30 ure za dijake_inje, ki s šolo pričenjajo v kasnejših, popoldanskih urah ter od 16.00 do 18.30 ure za dijake_inje, ki so dopoldan v šoli. Dijaki_nje se v tem času lahko učijo individualno po sobah ali učilnicah. Med učnimi urami poteka učenje, pisanje domačih nalog in opravljanje drugih aktivnosti, ki so povezane s pripravami na šolo. V primeru izzivov s pozornostjo med namenskim časom dela za šolo (npr. v primeru pretirane uporabe, ki slabo vpliva na dijakovo izpolnjevanje šolskih obveznosti), lahko vzgojitelj začasno odvzame prenosni računalnik, telefon ali drugo pametno elektronsko napravo.

Prisotnost na učnih urah je obvezna, vodijo jo vzgojitelji v posebni evidenci. Izjemoma, v dogovoru z vzgojiteljem ter pisnim obvestilom staršev so možna odstopanja (npr. redni treningi). V DD Vič spodbujamo vrstniško pomoč in sodelovanje. Inštrukcije bodo v letošnjem šolskem letu potekale iz matematike, fizike, naravoslovja (torki in srede zvečer), po potrebi in vnaprejšnjem dogovoru pa tudi iz nemščine in angleščine (predvidoma ponedeljki) ter kemije in slovenščine (predvidoma srede).

Kakšen je nočni red?

Vsi dijaki morajo biti v traktih ob 21.00 uri. Za višje letnike imamo možnost večernega izhoda z dovolilnico v dogovoru s starši in vzgojiteljem_ico, do 22.30 ure. V primeru kasnejšega izhoda morajo zanj vzgojitelja pisno obvestiti starši.

Kako poteka odhod domov in vračanje v DD Vič?

Dijaki_nje dom zapustijo do petka, do 18.00 ure (dom se zaklene ob 19.00 uri). Ob izhodu se NUJNO izpišejo s čipom. Dežurni vzgojitelj takrat dom zapre. S seboj odnesejo prtljago. Dijakinje se lahko vrnejo v dom v nedeljo, po 17.00 uri. Pred tem je DD Vič zaklenjen. Pričakuje se, da se v DD vrnejo do 21.00 ure. V kolikor je predviden kasnejši prihod (javni prevoz), je potrebno o tem obvestiti recepcijo (01/479-01-11). Ob prihodu se NUJNO vpišejo s čipom. Če se dijak_inja v nedeljo ne vrne ali med tednom odide domov morajo starši nujno pisno sporočiti v DD Vič (matičnemu vzgojitelju ali na ddv.info@guest.arnes.si).

Ali lahko prespim iz petka na soboto?

Praviloma ne. Vendar obstajajo izjeme. Če imajo dijaki_nje v soboto šolske obveznosti, prespijo v domu do sobote, uredi se pedagoško prisotnost. V primeru obveznosti (šolska tekmovanja, športna tekmovanja ipd.) lahko dijak_inja prespi v DD iz petka na soboto. Starši morajo pisno izraziti soglasje, da dijak_inja ostane v domu brez pedagoške prisotnosti ter ga poslati po e-pošti matičnemu vzgojitelju_ici najkasneje do dotičnega petka, do 12. ure. Brez pisne privolitve mora dijak_inja DD v petek zapustiti.

Kaj pa, če ima dijak_inja posebnosti?

Posebnosti, kot so zdravstvene težave, posebne diete, izzivi v socialnem razvoju, specifične učne težave, primanjkljaji na posameznih področjih učenja, vedenjski in čustveni izzivi, komunikacijski izzivi ter odkloni v učnih navadah itd. sporočite matičnemu vzgojitelju – po telefonu, e-mailu, najrajši pa v osebnem razgovoru.

Na koga se lahko dijak_inja obrne z vprašanji?

V domu je zagotovljena 24-urna prisotnost pedagoškega osebja. Od 22.00 do 6.00 naslednjega dne je v domu nočni vzgojitelj. V kolikor je prisoten matični vzgojitelj, naj se dijaki_nje obrnejo z vprašanji nanj_o; sicer pa na dežurnega vzgojitelja trakta, v katerem prebivajo. Kdo to je, je zapisano na urniku dela ob vratih v vzgojiteljsko sobo matičnega vzgojitelja. Informacije so na voljo tudi na oglasnih deskah v vsakem od traktov ter v učilnicah na koncu trakta.

Kaj če dijak_inja zboli?

V primeru bolezni starši odpeljejo dijaka_injo domov ter o dolžini odsotnosti obvestijo matičnega vzgojitelja. O izjemnih odhodih domov med tednom dijak_inja obvesti svojega matičnega ali dežurnega vzgojitelja, prihod domov pa morajo po telefonu (ali pisno) potrditi starši.

Opravičila za izostanke od pouka urejajo starši. Izjema je primer, če se dijak_inja vrne od pouka v dijaški dom predčasno (npr. nenadna slabost, zvin ali druga poškodba pri pouku športa ipd.) – v tem primeru se obvezno javi pri receptorju (ki pokliče dežurnega vzgojitelja ali vzgojiteljico) ali dežurnemu vzgojitelju neposredno, ki zabeleži uro prihoda in pomaga dijaku_inji pri težavi. V skladu z uro prihoda nato matični vzgojitelj zapiše opravičilo izostanka od pouka razredniku_čarki ter v vednost tudi staršem.

Kaj pa, če mora dijak_inja k zdravniku?

Dijakov_inj v zdravstveni dom vzgojitelj ne spremlja. V kolikor je stanje urgentno, pokličemo rešilca in starše. V kolikor je prisotno slabo počutje že v nedeljo, naj dijak_inja ostane doma. V kolikor se bo slabo počutil_a v DD, vas bomo poklicali in o tem tudi obvestili, v kolikor dijak_inja tega ne bo storil_a že sam_a. V času prebolevanja nalezljive ali druge bolezni, ko potrebuje dijak_inja intenzivno oskrbo ali ko obstaja nevarnost okužbe drugih dijakov_inj, ga/jo morajo starši odpeljati domov.

Sobe določen čas ne potrebujem (praksa v domačem kraju, Erasmus + izmenjava ipd.), kaj sedaj?

Kaj se dogaja s sobo dijaka_inje, če odide v tujino za nekaj tednov/mesecev je odvisno od razloga odsotnosti. Če je dijak_inja pisno napovedano odsoten_na cel mesec zaradi šolskih obveznosti, plačilo ni potrebno. Če je dijak_inja odsoten_na zaradi lastnih želja, je treba plačati stroške režije, stroški prehrane pa se odštejejo, saj prehrano odjavimo. Sobo v tem primeru obdrži. Če se začasno izpiše prav tako ne plačuje ničesar, vendar je možno, da ista soba ali postelja ob vrnitvi ni več prosta in je nato nameščen_a v drugo sobo. Vendar se vzgojitelji trudijo, da se dijak_inja vrne v isto sobo, če je to le mogoče.

Ali lahko v domu bivam tudi poleti?

V dijaškem domu je bivanje možno do določenega termina, ki je praviloma vezan na zadnji dan pouka v šoli. Kasneje se v dijaškem domu izvajajo redna vzdrževalna dela, zato bivanje pri nas v tem času ni možno.

Naslednje šolsko leto si ponovno želim bivati v dijaškem domu, kako to uredim?

Podaljšanje bivanja v dijaškem domu je enostavno. Dijak_inja avtomatsko vpisan_a v naslednje šolsko leto, če se ne izpiše. Ali bo dijak_inja v naslednjem šolskem letu lahko obdržal isto sobo, je odločitev njegovega/njenega vzgojitelja in zasedenosti kapacitet. Včasih je to možno, drugič tudi ne, saj mora vzgojitelj_ica upoštevati želje in potrebe vseh dijakov_inj v skupini in jih uskladiti tako, da se bodo  v sobah dobro počutili vsi.

Kaj storiti, če si s sostanovalcem_ko ne ustrezava?

Če se dijak_inja ne razume s sostanovalcem_ko in sam_a z njim/njo ne zmore rešiti težave, je najbolje, da se obrne na matičnega vzgojitelja, ki se bo z obema pogovoril_a in poiskal_a najboljšo rešitev. Če pogovor ne zadostuje,  se eden izmed dijakov_inj preseli drugam in tako se obema omogoči nov začetek z novim sostanovalcem_ko. V kolikor dijak_inja pogovora o tem izzivu ne zmore deliti z vzgojiteljem_ico, se lahko na nas obrnete tudi starši. Pri naslavljanju teh izzivov sodelujeta tudi svetovalna služba in ravnatelj doma.

Ne želim več bivati v dijaškem domu, šolskega leta pa še ni konec, kaj sedaj?

Dijaški dom dijak_inja lahko zapusti tudi med šolskim letom, vendar je treba upoštevati odpovedni rok, ki v našem dijaškem domu traja 30 dni. V tem času vam zaračunamo še oskrbnino, obroke pa, če je izselitev takojšnja, odjavimo.