Streljanje z zračno puško 2022

Mentor interesne dejavnosti je vzgojitelj Andrija Hevka.